DIVERSE DOCUMENTEN MOVE ON DANCE-STUDIO

 

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

In het huishoudelijk reglement is vastgelegd hoe de zaken geregeld zijn bij onze Dance-Studio. Bijvoorbeeld hoe je je moet afmelden, wat het bestuur doet, wat onze gedragsregels zijn etc. Het huishoudelijk reglement, hier te downloaden, is op 17 maart 2018 tijdens eerste Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 

GEDRAGSCODE

Onze gedragscode inzake machtsmisbruik (seksuele intimidatie), pesten,

racisme/discriminatie en lichamelijk en/of geestelijk geweld kunt u

hier downloaden. Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben

kunt al altijd telefonisch of via de mail contact met ons opnemen.

WET AGV

Ook Move On Dance-Studio voldoet aan alle eisen die de wet AGV aan verenigingen oplegt. U kunt het privacy document hier downloaden.

Wij hebben van alle leden een toestemmingsformulier ontvangen m.b.t. het gebruik van foto's en filmpjes van onze dansende leden op social media.

Wij gaan hier heel zorgvuldig mee om.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben kunt al altijd

telefonisch of via de mail contact met ons opnemen.